OOPYN HALLITUS JÄRJESTYI 11.1.2021

OOPYn hallitus on järjestäytynyt vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Uuden hallituksen kokoonpanon ja yhteystiedot löydät täältä.

Uusia ja väistyviä hallituslaisia ja luottamushenkilöitä OOPYn järjestäytymiskokouksessa 11.1.2021.

KUNTAVAALIT 2021

OAJ on julkaissut kuntavaalitavoitteensa keväälle 2021. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Isot asiat päätetään lähellä sinua! Lue lisää OAJ:n sivuilta.

OHJE LOMAUTETUILLE

Voit tehdä te-keskuksen ilmoituksen vaikka heti, mutta viimeistään lomautuspäivänä.

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi www.te-palvelut.fi viimeistään ensimmäisenälomautuspäivänä.

2. Tee ohjeen mukaan ansiopäivärahahakemus Opettajien Työttömyyskassaan Ansiopäivärahan hakeminen (linkki sivustolle).

Tiedote lomautettaville opettajille


Työnteko koulussa ja oppilaitoksessa lomautuksen aikana

Lomauttaminen voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä.

Lomautuksen aikaisissa opetusjärjestelyissä osa opetuksesta usein suunnitellaan toteutettavaksi ns. oto-järjestelyin. Tällöin omaa luokkaansa opettava opettaja valvoo samanaikaisesti myös lomautetun opettajan luokkaa. Lomautuksen aikana opettaja ei kuitenkaan saa virkaehto­sopimuksen mukaisesti korvausta toisen luokan samanaikaisesta valvomisesta.

Toisen luokan hoitamisessa on kyse ohjeiden ja tehtävien antamisesta ja lähinnä siitä, että oppilaat tietävät, kenen puoleen kääntyä, jos heillä on kysyttävää. OAJ:n näkemyksen mukaan oppilaat eivät tällöin saa opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä opettaja pysty takaamaan oppilaille turvallista oppimisympäristöä. Tästä asiasta tulee opettajan kirjallisesti tiedottaa omalle esimiehelle.

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimenpide, jossa palkanmaksu ja virantoimitus on keskeytetty ja opettaja on vapautettu kaikista virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Näin ollen lomautetun opettajan ei tule suunnitella tai muuten toteuttaa lomautuksen ajalle sattuvia oppitunteja tai muita tehtäviä.

Koska lomautus on työnantajan päätös, opettajien ei kannata yrittää peittää lomautuksen aiheuttamia haittoja, sillä se vain vahvistaa käsitystä, että lomautus ei haittaa koulutyötä. Tämä laskee lomautuskynnystä kunnassa myös seuraavilla kerroilla. Lomauttaessaan työnantaja määrää opettajat pois työstä. Tällöin vastuu opetuksen heikentyneestä tasosta on yksinomaan työnantajalla.

Lomauttaminen ei vapauta työnantajaa noudattamasta opettajien ja oppilaiden työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Oppilaiden turvallisuuteen on kiinnitettävä aivan samalla tavoin huomiota kuin tavanomaisissakin oto-tilanteissa. Opettajan pitää valvontatyössään huomioida, jos valvottavia oppilaita lomautuksen aikana on enemmän kuin oma opetusryhmä.

Turvallisuuden takaamiseksi lomautustilanteissa on usein pakko tinkiä opetuksen tavoitteista. Opettajia ei voida syyllistää sen vuoksi, että säästöjen seurauksena palvelutaso väistämättä laskee.

Oppiaineissa, joissa turvallisuusriskit ovat suuret, esimerkiksi käsityö, kotitalous sekä liikunta, opettajan on varmistettava, että opetusta näissä aineissa pystytään antamaan turvallisesti myös lomautuksen aikana. Riskien arviointi mahdollisine vaaratilanteineen on tärkeä käydä huolellisesti rehtorin kanssa läpi ennen lomautuksen alkamista.

Lomautusten aikaisissa opetusjärjestelyissä on otettava huomioon myös oppilaiden ikä, erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja muut erityisolosuhteet.

OOPYN KEVÄTKOKOUS PIDETTIIN 17.8.

OOPY:n kevätkokous ja syksyinen liikuntatapahtuma järjestettiin Orimattilan Wanhalla Amiksella maanantaina 17.8.2020. Trauma Releasing Exercises ja Seasonal Wellness -liikunnalla avattiin kymmenen oopyläisen tressin jännittämiä lihaksia sekä rentoutettiin niveliä ja fascialinjoja. Liikunnasta jatkettiin iltapalaan ja kokousasioihin.

Covid19 -kriisin vuoksi syksyyn siirtyneessä kevätkokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja yhdistyksen tilit. Toimintakertomus hyväksytttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle myönnettin vastuunvapaus.

Hyvät Orimattilan päättäjät ja ylimmät virkamiehet!


Koulumaailma oli kovan koetuksen alla kevätlukukaudella koronakriisin takia. Etäopetusjaksosta tehdyn kyselyn perusteella huoli heikompien oppilaiden osaamisesta ja oppimisesta on todellinen. Syksyn tilannetta kukaan meistä ei voi tietää. Suomen valtio, valtioneuvosto, opetusministeri ja opetusministeriö vaativat kouluja ja kuntia huolehtimaan siitä, että koronakriisin takia oppilaiden tuen tarpeet otetaan huomioon ja panostetaan koulunkäynnin tukemiseen, jotta yksikään ei syrjäydy poikkeusolojen takia. Etäopetus ei korvaa lähiopetusta ja syksyn aikana on tarkoitus paikata poikkeuksellisen kevään aiheuttamia oppimisen vajeita. Mikäli Orimattila hakee Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta (jaossa 84 miljonaa) poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi, on lomatustilanteessa rahoitus palautettava.

Oppilailla on oikeus turvalliseen ja terveellisen koulunkäyntiin joka päivä. Mikäli opettajat lomautetaan, vaarantuu oppilaiden terveys ja turvallisuus. Koulunkäynti ei voi syksyllä jatkua normaaleissa oloissa: turvavälit ja käsienpesut ovat tärkeimmät toimenpiteet edelleen ja ne onnistuvat vain opettajien ja avustajien valvovien silmien alla. Valvonnan puuttuessa suurissa ryhmissä vaarantuu työrauha ja ilkivalta sekä myös kiusaaminen lisääntyvät.

Syksy tulee olemaan koulunkäynnin osalta haastava ja siitäkin on selvittävä hyvin. Voi olla, että joudumme myös palaamaan etäopetukseen. Huolta ja pelkoa ei tule lisätä sillä ajatuksella, että puolet opettajista tai avustajista ovat poissa töistä. Kaikkein suurimpia kärsijöitä tällaisessa tilanteessa ovat heikommat oppilaat. Koko kaupungin taloudessa kyse on pienestä rahasummasta. Koulunkäyntiin aiheutuvat ongelmat mahdollisten lomautusten myöstä joudutaan maksamaan moninkertaisesti takaisin ja sen maksavat lapset.

Koulu ja opettajien tekemän työn tärkeys korostui tänä keväänä ja saimme paljon kiitosta siitä, kuinka hyvin hoidimme työmme muuttuvissa tilanteissa. Opettajat ja rehtorit tekivät ympäripyöreitä päiviä (ilman lisäkorvausta) ja monet kokevat olevansa väsyneempiä kuin koskaan. Hyvät päättäjät, teidän on tiedettävä ratkaisuja tehdessänne, että koulurauhan vaarantuessa vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja kalliita. Nyt on kyse ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Näissä oloissa meidän kaikkien on pidettävä huoli, että se ei vaarannu.

Huolestuneena oppilaiden, opettajien ja koko kaupunkilaisten puolesta: OAJ Orimattilan Paikallisyhdistyksen hallitus

KORONAVIRUS: Opetus poikkeusoloissa

Miten koronavirus vaikuttaa opettajien ja muiden OAJ:n jäsenten työhön? OAJ on koonnut tälle sivulle vastauksia jäsenten huoliin ja kysymyksiin. Sivulla on mm. ohjeita lähiopetukseen palaamiseen, tietoa koronaviruksesta ja varhaiskasvatuksesta, tietoa koronaviruksesta ja perusopetuksesta sekä koronaviruksista ja lomautuksista.

TURVALLINEN PALUU LÄHIOPETUKSEEN: OAJ:ltä ja työnantajilta yhteiset toimintaohjeet

OAJ on yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Sivistystyönantajien, Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa laatinut työturvallisuutta koskevat toimintaohjeet. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoo, että ohjeet auttavat kentän toimijoita ja luovat turvaa jäsenille.

Lue lisää täältä.

BLOGI: Eipä tiedetty koronasta, kun työturvallisuuslaki säädettiin

Osa suomalaisista tekee koronan aikaan töitä kotoa käsin, osa työpaikalla entiseen tapaan. Vaikka tilanteet ovat erilaisia, työturvallisuuslaki on yhteinen – siinä säädetään työntekijöiden turvallisuudesta ja siihen liittyvistä vastuista. Lakia säädettäessä ei koronasta tiedetty, mutta nyt korostuu lain noudattamisen tärkeys, kirjoittaa OAJ:ssä toukokuussa aloittanut erityisasiantuntija Teija Golnick.

Lue lisää täältä.

KUINKA TOIMIA KUN KORONA LEVIÄÄ

Koronavirustartuntojen rajaamiseksi opettajia ja heidän oppilaitaan on paikoin määrätty kotikaranteeniin. Miten karanteeni vaikuttaa opettajan palkkaan ja työvelvoitteisiin? OAJ keräsi 10 kysymystä ja vastausta koronasta. Lue juttu OAJ:n sivuilta.

OAJ:N JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

OAJ:n jäsentiedot kannattaa pitää ajantasalla. Päivitä jäsentietosi, kun

  • yhteystietosi muuttuvat
  • sinulla on palkattomia jaksoja
  • työnantajasi tai työpaikkasi vaihtuu
  • valmistut
  • jäät eläkkeelle
  • haluat tilata kalenterin.
Jäsentietojen päivittäminen onnistuu osoitteessa oaj.fi kirjautumalla Omat tiedot -osioon.

OOPY JÄRJESTI POP-UP-KOULUN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNNALLE

OOPY tapasi Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan tiistaina 19.11. Virenojan koululla. OOPYn hallitus pystytti viidestä pisteestä koostuneen pop-up-koulun, jolla valiokunnan jäsenille esiteltiin nykypäivän koulua. Kouluarjen haasteista ja Orimattilan vahvuuksista käytiin rakentavaa keskustelua hyvässä hengessä. Alla viisi kuvaa pop-up-koulusta.

OOPY OSALLISTUI OPETTAJIEN SALIBANDY 2019 TURNAUKSEEN

OOPYn joukkue pelasi Koululiikuntaliiton järjestämässä vuosittaisessa opettajien salibandykisoissa Vierumäellä lauantaina 2.11. ja sunnuntaina 3.11.2019. OOPY sijoittui 16 joukkueen sekasarjassa sijalle 14. Tärkeimpänä turnaus oli jälleen kerran täynnä urheilun ja yhdessä olon riemua.

Lauantain ottelut sujuivat mollivoittoisesti. Otteluissa Tuusulaa ja Riistavettä vastaan OOPY oli ajoittain pahasti pesukoneessa. Ottelut päättyivät rumasti 1 – 10 ja 0 – 5 tappioihin. Lauantain päätöspelissä OOPYn tiivistynyt puolustuspeli ja viimeisenä lukkona taistellut, mm. rangaistuslaukauksen torjunut, maalivahti Matti Olkkonen pitivät OOPYn mukana kamppailussa. Matlarin Enkelit löi OOPYn niukasti 3 – 4.

Opettajien salibandy 2019. Joukkuekuva. (Kuvaajana Markkus)

Sunnuntain OOPY aloitti voittoisasti lyömällä Lammi-Tuulos yhdistelmäjoukkueen 2 – 1. Voitto tuli hyvän joukkuepelin ja huiman taistelun kautta. Raskas turnaus alkoi vääjäämättä painaa OOPYn jaloissa turnauksen viimeisessä ottelussa. Pitkään tasaisesti edenneen ottelun Pirkkalan Turistit veivät lopulta selvin numeroin 1 – 5.

Tuleviin turnauksiin OOPY toivoo mukaan laajuutta joukkueeseen. Yhdessä olemisen ja tekemisen riemu on ollut porukan suuri vahvuus. Hyviä tyyppejä mahtuu mukaan aina! OOPY pelaa salibandyä, joka viikko torstaisin kello 16.00 Jokivarren koululla. Tervetuloa mukaan.

OOPY JUHLI 120 -VUOTISTA OLEMASSAOLOAAN

Noin kuusikymmentä OOPYn jäsentä kokoontui lauantaina 17.11.2018 juhlimaan OOPYn 120 -vuotisjuhlapäivää Pennalan seurantalolle. Juhla alkoi maljan nostamisella ja puheenjohtaja Marjut Koukkulan juhlapuheella. Juhlapuheina kuultiin myös OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen OOPYlle lähettämät terveiset sekä kutsuvieraana paikalla olleen kansanedustaja Kalle Jokisen puhe. Puheissa korustui sekä kunnioitus ja arvostus opettajien työtä kohtaan että huoli tulevaisuuden riittävistä ja tarpeellisista resursseista opetustoimessa.

Kansanedustaja Kalle Jokinen esitti OOPYn kutsuvieraana puheen juhlaväelle.

Illan ohjelmaan kuului juhlapuheiden ohella maittava ruokailu, huvittavat näytelmät
ja Rockvoyage -bändin musiikki. OOPYn hallitus esitti vuoden 1928
yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjaan pohjautuvan näytelmän.
Lisäksi Myllylän koulu oli valmistanut huvittavan näytelmän tulevaisuuden uhkakuvien toteutumisesta kouluissa.

OOPYn hallitus esitti 6.12.1928 kirjattuun kokouspöytäkirjaan pohjautuvan näytelmän.

Myllylän koulun opettajat esittivät näytelmän, miltä koulujen tulevaisuus uhkaa näyttää, kun eläkeiät nousevat.

Ilta sujui hyvän ohjelman, maittavan ruuan, upean seuran, kauniin musiikin ja
riemutsevan ilmapiirin vallitessa. OOPYn hallitus haluaa kiittä
kaikkia paikalle saapuneita jäseniä, kunniavieraita ja bändiä ikimuistoisesta illasta.

SOPIMUSMUUTOKSET: OVTES ja KVTES

Mikä muuttui uudessa OVTESissä? OAJ:n neuvottelijat kertovat videolla, mitä uusi sopimuksesi tuo tullessaan. Lue lisää täältä.
Mikä muuttui varhaiskasvatusalan sopimuksissa? OAJ:n neuvottelija kertoo videolla, mitä uusi virka- tai työehtosopimuksesi tuo tullessaan. Lue lisää täältä.

MITÄ JÄSENMAKSULLA SAA?

OAJ vakuuttaa, virkistää, arvostaa, neuvottelee, kouluttaa, vaikuttaa, tuo yhteen, neuvoo, tuo turvaa ja puolustaa työntekijää.

Sinulla on ainakin10 syytä kuulua liittoon, ja alla olevasta videosta syitä versoo runsaasti lisää.

#KANNUSTUSRYHMÄ

"Haluan Suomen olevan maa, jossa kaikki pidetään mukana. Haluan, että puutumme ja välitämme, kun jotakuta työnnetään syrjään. Haluan, ettei Suomessa kiusata ketään."

- Sauli Niinistö. Tasavallan presidentti.

Jakakaa omat hyvät kokemukset kiusaamisen torjumisesta somessa tunnisteella #kannustusryhmä. Lue lisää asiasta täältä.