Tiedote lomautettaville opettajille


Työnteko koulussa ja oppilaitoksessa lomautuksen aikana

Lomauttaminen voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä.

Lomautuksen aikaisissa opetusjärjestelyissä osa opetuksesta usein suunnitellaan toteutettavaksi ns. oto-järjestelyin. Tällöin omaa luokkaansa opettava opettaja valvoo samanaikaisesti myös lomautetun opettajan luokkaa. Lomautuksen aikana opettaja ei kuitenkaan saa virkaehto­sopimuksen mukaisesti korvausta toisen luokan samanaikaisesta valvomisesta.

Toisen luokan hoitamisessa on kyse ohjeiden ja tehtävien antamisesta ja lähinnä siitä, että oppilaat tietävät, kenen puoleen kääntyä, jos heillä on kysyttävää. OAJ:n näkemyksen mukaan oppilaat eivät tällöin saa opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä opettaja pysty takaamaan oppilaille turvallista oppimisympäristöä. Tästä asiasta tulee opettajan kirjallisesti tiedottaa omalle esimiehelle.

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimenpide, jossa palkanmaksu ja virantoimitus on keskeytetty ja opettaja on vapautettu kaikista virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Näin ollen lomautetun opettajan ei tule suunnitella tai muuten toteuttaa lomautuksen ajalle sattuvia oppitunteja tai muita tehtäviä.

Koska lomautus on työnantajan päätös, opettajien ei kannata yrittää peittää lomautuksen aiheuttamia haittoja, sillä se vain vahvistaa käsitystä, että lomautus ei haittaa koulutyötä. Tämä laskee lomautuskynnystä kunnassa myös seuraavilla kerroilla. Lomauttaessaan työnantaja määrää opettajat pois työstä. Tällöin vastuu opetuksen heikentyneestä tasosta on yksinomaan työnantajalla.

Lomauttaminen ei vapauta työnantajaa noudattamasta opettajien ja oppilaiden työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Oppilaiden turvallisuuteen on kiinnitettävä aivan samalla tavoin huomiota kuin tavanomaisissakin oto-tilanteissa. Opettajan pitää valvontatyössään huomioida, jos valvottavia oppilaita lomautuksen aikana on enemmän kuin oma opetusryhmä.

Turvallisuuden takaamiseksi lomautustilanteissa on usein pakko tinkiä opetuksen tavoitteista. Opettajia ei voida syyllistää sen vuoksi, että säästöjen seurauksena palvelutaso väistämättä laskee.

Oppiaineissa, joissa turvallisuusriskit ovat suuret, esimerkiksi käsityö, kotitalous sekä liikunta, opettajan on varmistettava, että opetusta näissä aineissa pystytään antamaan turvallisesti myös lomautuksen aikana. Riskien arviointi mahdollisine vaaratilanteineen on tärkeä käydä huolellisesti rehtorin kanssa läpi ennen lomautuksen alkamista.

Lomautusten aikaisissa opetusjärjestelyissä on otettava huomioon myös oppilaiden ikä, erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja muut erityisolosuhteet.

Tiedote OOPY:n jäsenistölle 16.9.2020

Orimattilan kaupungin työntekijöiden lomautukset vuodelle 2020 on 4 päivää. Lomautuksentäytyy alkaa ja päättyä työpäivään. Opettajille on nyt määrätty lauantai 17.10. ja maanantai19.10. veso- eli työpäiviksi. Näin ollen palkkaa voidaan periä la-ma eli 3 päivän verran. Näinollen ja tämänhetkisen tiedon mukaan lomautukset voidaan toteuttaa näin.

Työttömyyskassasta on mahdollista saada korvausta vain arkipäivistä eli tässä tapauksessamaanantaista 19.10. Neljäs päivä jää koulukohtaisesti pidettäväksi, tämän ajankohdanpäättää rehtori. Korona-tilanteen takia tänä vuonna ei ole omavastuupäiviä, joitanormaalitilanteessa olisi 5.

Lomautuksen ulkopuolella ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä määräaikaisettyöntekijät, joiden työ on kestänyt alle 6 kuukautta.

Laadimme valmiin mallipohjan työntekijän oikaisuvaatimuksesta, jonka jokainen jäsen voihalutessaan täyttää ja lähettää valiokunnalle. HUOM! oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivänkuluessa, kun olet saanut lomautuspäätöksen.

Laitamme myös tarkemmat ohjeet miten toimia TE-palvelujen ilmoituksen suhteen.

Selvitämme vielä asioita mm. TE-keskuksesta , aluehallintovirastosta sekä OAJ:stä.

Tiedotamme mahdollisimman pian, mitä jäsenen kuuluu ja mitä voi tehdä.

terveisin:
Marjut (luottamusmies puh 0400 710 960)
ja Raine (pääluottamusmies puh. 0400 475 911)

Tiedote OOPY:n jäsenistölle 15.9.2020

Orimattilan kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.9.2020 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanon. Tämä tarkoittaa koko kaupungin henkilöstön lomautuksia. Vuodelle 2020 on suunnitteilla 4 päivää ja vuodelle 2021 maksimissaan 7 päivää. Tämä on erittäin lyhytnäköistä, vastuutonta ja huonoa kuntapolitiikkaa.

Opettajien lomautukset vaikuttavat väistämättä oppilaiden oikeuteen saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, lisäksi vaarannetaan oppilaiden oikeus turvalliseen koulupäivään.

Kaupunki työnantajana ei myöskään tunnu arvostavan opettajien ja rehtoreiden työtä. Tuntuu kohtuuttoman kurjalta joutua tällaisten toimenpiteiden kohteeksi tässä tilanteessa, jossa kouluissa juuri nyt ollaan. Nyt onkin tärkeää, että emme hiljaisesti hyväksy vaan pidämme ääntä siitä mitä kaikkea tämä aiheuttaa niin oppilaille, opettajille kuin rehtoreille. Tämä tieto siis päättäjien suuntaan.

Teemme paikallisyhdistyksenä tätä tärkeää vaikuttamista edelleen. Tässä vaiheessa lisätietoa voi lukea OAJ:n sivuilta.

Laitamme lisätietoa ja toimintaohjeita jäsenistölle myöhemmin.
Voimia hyvät opettajat ja rehtorit!

Tiedoksi jäsenistölle

Yt-neuvotteluja on käyty 29.6. - 3.9.. Vaadittaviin lyhytaikaisiin säästöihin (250 000 euroa) tälle vuodelle ei neuvottelujen tuloksena päästy. Työnantaja esittää tälle vuodelle maksimissaan 4 päivän lomautuksia ja ensi vuodelle maksimissaan 7 päivän lomautuksia.

Jätimme järjestönä eriävän mielipiteen, emmekä voi hyväksyä työnantajan esitystä. Kaupunginhallitus päättää kokouksessa 14.9. tulevatko nämä toimet toteen.

Lue 4.9. jäsenille lähetetty tiedote kokonaan tästä.

OPETTAJIEN LIIKUNTAPÄIVÄ

OAJ Päijät-Hämeen Hyvinvointitoimikunta järjestää:
Paikka: Vierumäen Urheiluopisto

Aika: lauantaina 3.10.2020

Ohjelma:

klo 9.00 aamiainen ravintola Kaskelassa
klo 10.00 - 10.45 kaksi ohjattua liikuntavaihtoehtoa (tanssitunti/sauvakävely)
klo 11.15 - 12.15 Lounas ravintola Kaskelassa
klo 12.30 - 13.15 kaksi ohjattua liikuntavaihtoehtoa (tanssitunti/monttucrosstraining)

Ilmoittaudu viimeistään 28.9. osoitteessa:
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen jäsenet.

OOPYN KEVÄTKOKOUS PIDETTIIN 17.8.

OOPY:n kevätkokous ja syksyinen liikuntatapahtuma järjestettiin Orimattilan Wanhalla Amiksella maanantaina 17.8.2020. Trauma Releasing Exercises ja Seasonal Wellness -liikunnalla avattiin kymmenen oopyläisen tressin jännittämiä lihaksia sekä rentoutettiin niveliä ja fascialinjoja. Liikunnasta jatkettiin iltapalaan ja kokousasioihin.

Covid19 -kriisin vuoksi syksyyn siirtyneessä kevätkokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja yhdistyksen tilit. Toimintakertomus hyväksytttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle myönnettin vastuunvapaus.

Hyvät Orimattilan päättäjät ja ylimmät virkamiehet!


Koulumaailma oli kovan koetuksen alla kevätlukukaudella koronakriisin takia. Etäopetusjaksosta tehdyn kyselyn perusteella huoli heikompien oppilaiden osaamisesta ja oppimisesta on todellinen. Syksyn tilannetta kukaan meistä ei voi tietää. Suomen valtio, valtioneuvosto, opetusministeri ja opetusministeriö vaativat kouluja ja kuntia huolehtimaan siitä, että koronakriisin takia oppilaiden tuen tarpeet otetaan huomioon ja panostetaan koulunkäynnin tukemiseen, jotta yksikään ei syrjäydy poikkeusolojen takia. Etäopetus ei korvaa lähiopetusta ja syksyn aikana on tarkoitus paikata poikkeuksellisen kevään aiheuttamia oppimisen vajeita. Mikäli Orimattila hakee Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta (jaossa 84 miljonaa) poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi, on lomatustilanteessa rahoitus palautettava.

Oppilailla on oikeus turvalliseen ja terveellisen koulunkäyntiin joka päivä. Mikäli opettajat lomautetaan, vaarantuu oppilaiden terveys ja turvallisuus. Koulunkäynti ei voi syksyllä jatkua normaaleissa oloissa: turvavälit ja käsienpesut ovat tärkeimmät toimenpiteet edelleen ja ne onnistuvat vain opettajien ja avustajien valvovien silmien alla. Valvonnan puuttuessa suurissa ryhmissä vaarantuu työrauha ja ilkivalta sekä myös kiusaaminen lisääntyvät.

Syksy tulee olemaan koulunkäynnin osalta haastava ja siitäkin on selvittävä hyvin. Voi olla, että joudumme myös palaamaan etäopetukseen. Huolta ja pelkoa ei tule lisätä sillä ajatuksella, että puolet opettajista tai avustajista ovat poissa töistä. Kaikkein suurimpia kärsijöitä tällaisessa tilanteessa ovat heikommat oppilaat. Koko kaupungin taloudessa kyse on pienestä rahasummasta. Koulunkäyntiin aiheutuvat ongelmat mahdollisten lomautusten myöstä joudutaan maksamaan moninkertaisesti takaisin ja sen maksavat lapset.

Koulu ja opettajien tekemän työn tärkeys korostui tänä keväänä ja saimme paljon kiitosta siitä, kuinka hyvin hoidimme työmme muuttuvissa tilanteissa. Opettajat ja rehtorit tekivät ympäripyöreitä päiviä (ilman lisäkorvausta) ja monet kokevat olevansa väsyneempiä kuin koskaan. Hyvät päättäjät, teidän on tiedettävä ratkaisuja tehdessänne, että koulurauhan vaarantuessa vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja kalliita. Nyt on kyse ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Näissä oloissa meidän kaikkien on pidettävä huoli, että se ei vaarannu.

Huolestuneena oppilaiden, opettajien ja koko kaupunkilaisten puolesta: OAJ Orimattilan Paikallisyhdistyksen hallitus

HYVÄÄ KESÄÄ!

Oopy toivottaa kaikille jäsenilleen iloista ja turvallista kesälomaa!

TSEMPPIÄ TYÖHÖN

Olet venynyt ja taipunut, muttet alakuloon vaipunut.

Poikkeuksellinen kevät kohta taakse jää, kesä jo silmissä häämöttää.

Muutama viikko vielä, kun jaksetaan yhteen hiileen puhalletaan.

Sitten koittaa ansaittu loma, rauha sekä aika oma.

Tsemppiä työhön.

t. Oopyn hallitus

KORONAVIRUS: Opetus poikkeusoloissa

Miten koronavirus vaikuttaa opettajien ja muiden OAJ:n jäsenten työhön? OAJ on koonnut tälle sivulle vastauksia jäsenten huoliin ja kysymyksiin. Sivulla on mm. ohjeita lähiopetukseen palaamiseen, tietoa koronaviruksesta ja varhaiskasvatuksesta, tietoa koronaviruksesta ja perusopetuksesta sekä koronaviruksista ja lomautuksista.

TURVALLINEN PALUU LÄHIOPETUKSEEN: OAJ:ltä ja työnantajilta yhteiset toimintaohjeet

OAJ on yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Sivistystyönantajien, Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa laatinut työturvallisuutta koskevat toimintaohjeet. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toivoo, että ohjeet auttavat kentän toimijoita ja luovat turvaa jäsenille.

Lue lisää täältä.

BLOGI: Eipä tiedetty koronasta, kun työturvallisuuslaki säädettiin

Osa suomalaisista tekee koronan aikaan töitä kotoa käsin, osa työpaikalla entiseen tapaan. Vaikka tilanteet ovat erilaisia, työturvallisuuslaki on yhteinen – siinä säädetään työntekijöiden turvallisuudesta ja siihen liittyvistä vastuista. Lakia säädettäessä ei koronasta tiedetty, mutta nyt korostuu lain noudattamisen tärkeys, kirjoittaa OAJ:ssä toukokuussa aloittanut erityisasiantuntija Teija Golnick.

Lue lisää täältä.

OOPYN VUOSIKOKOUS JA TEATTERI-ILTA PERUTTU

Oopyn vuosikokous ja teatteri-ilta 20.3.2020 on jouduttu perumaan. Jo maksetut rahat lipuista palautetaan.

KUINKA TOIMIA KUN KORONA LEVIÄÄ

Koronavirustartuntojen rajaamiseksi opettajia ja heidän oppilaitaan on paikoin määrätty kotikaranteeniin. Miten karanteeni vaikuttaa opettajan palkkaan ja työvelvoitteisiin? OAJ keräsi 10 kysymystä ja vastausta koronasta. Lue juttu OAJ:n sivuilta.

OOPY TAPASI SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNNAN

Oopyn hallitus tapasi päivällisellä Orimattilan sivistystoimenjohtajan sekä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan Jokivarren koululla tiistaina 3.3.2020. Viimeksi hallitus tapasi valiokunnan pop-up-koulun merkeissä 19.11.2020.

Päivällisellä keskusteltiin Orimattilan koulujen tilanteesta. Erityisesti valiokuntalaisia kiinnosti opettajien työilmapiiri ja henkilöstöresurssin riittävyys.

HYVINVOINNIN LEFFAILTA

OAJ Päijät-Häme järjestää hyvinvoinnin leffaillan keskiviikkona 18.3. kello 17.00 Lahden Finnkinossa. Elokuvana on Aika jonka sain. Leffaelämyksen alustaa tuottaja, käsikirjoittaja, näyttelijä Olga Temonen. Ilmoittaudu viimeistään 5.3. osoitteessa

OAJ:N JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

OAJ:n jäsentiedot kannattaa pitää ajantasalla. Päivitä jäsentietosi, kun

  • yhteystietosi muuttuvat
  • sinulla on palkattomia jaksoja
  • työnantajasi tai työpaikkasi vaihtuu
  • valmistut
  • jäät eläkkeelle
  • haluat tilata kalenterin.
Jäsentietojen päivittäminen onnistuu osoitteessa oaj.fi kirjautumalla Omat tiedot -osioon.

TERVETULOA KAHVILLE OOPYN HALLITUKSEN SEURAAN

Oopy järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tavata ja tervehtiä hallitustaan kokouksien yhteydessä. Voit tulla juomaan kahvit ja nauttimaan pienestä purtavasta. Samalla aukeaa oiva hetki jakaa huolia ja murheita tai vaan rupatella mukavista. Eli tervetuloa kahville keskiviikkona 5.2. kello 15 Jokivarren koulun D-rakennuksen opettajienhuoneeseen.

KUNTA-ALAN NEUVOTTELUT ALKOIVAT 14.1.

OOPY JÄRJESTI POP-UP-KOULUN SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNNALLE

OOPY tapasi Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan tiistaina 19.11. Virenojan koululla. OOPYn hallitus pystytti viidestä pisteestä koostuneen pop-up-koulun, jolla valiokunnan jäsenille esiteltiin nykypäivän koulua. Kouluarjen haasteista ja Orimattilan vahvuuksista käytiin rakentavaa keskustelua hyvässä hengessä. Alla viisi kuvaa pop-up-koulusta.

MARJUT KOUKKULA VALITTIIN OAJ:N VALTUUSTON TOISEKSI VARAPUHEENJOHTAJAKSI

OAJ:n valtuusto valitsi Pennalan koulussa Luokanopettajana ja väliaikaisesti myös rehtorina työskentelevän Marjut Koukkulan 2. varapuheenjohtajaksi. Marjut sanoo ottavansa valtuuston toisen varapuheenjohtajan tehtävän innolla vastaan. Varapuheenjohtajana hän pääsee sukeltamaan ja vaikuttamaan yhä tiiviimmin OAJ:n toiminnan ytimeen, sillä varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus myös OAJ:n hallituksen kokouksissa. Lue koko uutisjuttu aiheesta OAJ:n sivuilta täältä.

Marjut Koukkula valittiin OAJ:n toiseksi varapuheenjohtajaksi. Onnea Marjut!

OOPY OSALLISTUI OPETTAJIEN SALIBANDY 2019 TURNAUKSEEN

OOPYn joukkue pelasi Koululiikuntaliiton järjestämässä vuosittaisessa opettajien salibandykisoissa Vierumäellä lauantaina 2.11. ja sunnuntaina 3.11.2019. OOPY sijoittui 16 joukkueen sekasarjassa sijalle 14. Tärkeimpänä turnaus oli jälleen kerran täynnä urheilun ja yhdessä olon riemua.

Lauantain ottelut sujuivat mollivoittoisesti. Otteluissa Tuusulaa ja Riistavettä vastaan OOPY oli ajoittain pahasti pesukoneessa. Ottelut päättyivät rumasti 1 – 10 ja 0 – 5 tappioihin. Lauantain päätöspelissä OOPYn tiivistynyt puolustuspeli ja viimeisenä lukkona taistellut, mm. rangaistuslaukauksen torjunut, maalivahti Matti Olkkonen pitivät OOPYn mukana kamppailussa. Matlarin Enkelit löi OOPYn niukasti 3 – 4.

Opettajien salibandy 2019. Joukkuekuva. (Kuvaajana Markkus)

Sunnuntain OOPY aloitti voittoisasti lyömällä Lammi-Tuulos yhdistelmäjoukkueen 2 – 1. Voitto tuli hyvän joukkuepelin ja huiman taistelun kautta. Raskas turnaus alkoi vääjäämättä painaa OOPYn jaloissa turnauksen viimeisessä ottelussa. Pitkään tasaisesti edenneen ottelun Pirkkalan Turistit veivät lopulta selvin numeroin 1 – 5.

Tuleviin turnauksiin OOPY toivoo mukaan laajuutta joukkueeseen. Yhdessä olemisen ja tekemisen riemu on ollut porukan suuri vahvuus. Hyviä tyyppejä mahtuu mukaan aina! OOPY pelaa salibandyä, joka viikko torstaisin kello 16.00 Jokivarren koululla. Tervetuloa mukaan.

OOPYN SYYSKOKOUS 11.10.2019

Oopyn syyskokous pidettiin perjantaina 11.10.. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma kaudella 2019 ja talousarvio vuodelle 2020, päätettiin hallituksen kulukorvauksista ja jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta sekä valittiin uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olleiden tilalle.

Paikalle kokoukseen Lahden reumayhdistyksen tiloihin saapui 19 jäsentä.

Kokouksen jälkeen 18 oopyläistä jatkoi seuraamaan Sami Hedbergin Kokovartalomies 5 -esitystä Sibeliustalolle.

YHTEYSOPETTAJIEN TAPAAMINEN 11.9.2019

Oopyn yhteysopettajat tapasivat Hellimöllä 11.9.2019.

OOPY TAPASI ORIMATTILAN HALLINTOPÄÄLLIKÖN

Oopyn hallitus tapasi Orimattilan hallintopäällikön Petri Hirvosen ravintola Tehtaassa keskiviikkona 4.9.2019. Tilaisuuden pääaiheena oli työhyvinvointi. Tapaaminen toimi myös tutustumistarkoituksessa, sillä Hirvonen on aloittanut työt Orimattilassa kolme kuukautta sitten. Keskustelu sujui viihtyisästi ja rohkaisevassa hengessä mainion ruuan avustamana.

KAIKKI TEKEMÄÄN NENÄPÄIVÄÄ!

Opettajat, oppilaitokset, koulut, päiväkodit, yhteisöt, ihan kaikki! Nyt on aika tehdä hyvää ja lähteä mukaan nenäpäiväkeräykseen. Järjestä vaikka pieni tai iso tempaus tai lähetä tekstari. Haasta kollegat mukaan!

Lahjoita kanssamme osoitteessa nenapaiva.fi/oaj tai lähetä tekstiviesti OAJ numeroon 16499 (5 euron lahjoitus).

HYVÄÄ SYKSYÄ, TYÖILOA JA HYVINVOINTIA UUTEEN LUKUVUOTOON!

Lukuvuosi 2019-2020 on työhyvinvoinnin lukuvuosi. Opettaja, voitko hyvin? OAJ tukee jäsentensä hyvinvointia. Ammattiyhdistys tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Lue lisää OAJ:n sivuilta.

OAJ nostaa esiin työnantajia ja tekoja, jotka lisäävät työhyvinvointia. Vastaa OAJ:n työhyvinvointihaasteeseen!

OOPYN HALLITUS TAPASI SIVISTOIMENJOHTAJAN

Oopyn hallitus kokoontui viimeistä kertaa tänä keväänä keskiviikkona 22.5. Lahden OAJ:n toimistolla. Kokousasioiden jälkeen hallitus söi illallisen Orimattilan sivistystoimenjohtajan Timo Ahvon kanssa ravintola El Torossa. Iltapäivä sujui mukavasti keskustellen hyvässä ilmapiirissä. Oopyn hallitus toivottaa kaikille jäsenille kaunista kesän alkua sekä iloa ja intoa lukuvuoden viimeiselle kouluviikolle!

OOPY OSALLISTUI PÄIJÄT-HÄMEEN OPESÄHLYTURNAUKSEEN

Oopyn joukkue kävi lauantaina 23.3.2019 kunniakkaasti häviämässä Päijät-Hämeen opettajien salibändyturnauksessa Vierumäellä. Takkiin tuli Heinolalta, Launeelta ja Nastolalta. Pelit tarjosivat innostusta ja arvokasta kokemusta ensi vuoden otteluihin. Oopyllä on oma sählyvuoro torstaisin kello 16 - 17 Jokivarren koululla. Tervetuloa mukaan!

OOPY VIERAILI EDUSKUNNASSA

Oopyn hallitus, hallituksen varajäsenet sekä koulujen yhteysopettajat vierailivat Kalle Jokisen kutsumina eduskunnassa 22.1.2019. Vierailun aikana keskusteltiin niin Orimattilan asioista kuin myös yleisesti opetuspolitiikasta.

Vierailun alussa Kalle Jokinen esitteli Oopyn väelle eduskuntataloa, sen arkkitehtuuria ja perinteitä. Esittelykierroksen jälkeen vetäydyttiin Kokoomuksen ryhmähuoneseen kahvin ja keskustelun ääreen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Orimattilan kaupunginvaltuuston jäsen Kalle Jokinen on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana kesästä 2016. Itsekin opettajana työskennellyt Jokinen oli hyvin kiinnostunut Orimattilan opettajien asiasta. Keskustelun aiheina olivat mm. varhaiskasvatus, ryhmäkoot, toisen asteen koulutus, syntyvyys, työhyvinvointi sekä opettajan ammatin vetovoimaisuuden säilyminen.

Paitsi painavia sanoja koulutuksesta, sai Kalle Jokinen Oopyltä myös villasukat lämmittämään talvipakkasille.

OOPY JUHLI 120 -VUOTISTA OLEMASSAOLOAAN

Noin kuusikymmentä OOPYn jäsentä kokoontui lauantaina 17.11.2018 juhlimaan OOPYn 120 -vuotisjuhlapäivää Pennalan seurantalolle. Juhla alkoi maljan nostamisella ja puheenjohtaja Marjut Koukkulan juhlapuheella. Juhlapuheina kuultiin myös OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen OOPYlle lähettämät terveiset sekä kutsuvieraana paikalla olleen kansanedustaja Kalle Jokisen puhe. Puheissa korustui sekä kunnioitus ja arvostus opettajien työtä kohtaan että huoli tulevaisuuden riittävistä ja tarpeellisista resursseista opetustoimessa.

Kansanedustaja Kalle Jokinen esitti OOPYn kutsuvieraana puheen juhlaväelle.

Illan ohjelmaan kuului juhlapuheiden ohella maittava ruokailu, huvittavat näytelmät
ja Rockvoyage -bändin musiikki. OOPYn hallitus esitti vuoden 1928
yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjaan pohjautuvan näytelmän.
Lisäksi Myllylän koulu oli valmistanut huvittavan näytelmän tulevaisuuden uhkakuvien toteutumisesta kouluissa.

OOPYn hallitus esitti 6.12.1928 kirjattuun kokouspöytäkirjaan pohjautuvan näytelmän.

Myllylän koulun opettajat esittivät näytelmän, miltä koulujen tulevaisuus uhkaa näyttää, kun eläkeiät nousevat.

Ilta sujui hyvän ohjelman, maittavan ruuan, upean seuran, kauniin musiikin ja
riemutsevan ilmapiirin vallitessa. OOPYn hallitus haluaa kiittä
kaikkia paikalle saapuneita jäseniä, kunniavieraita ja bändiä ikimuistoisesta illasta.

SOPIMUSMUUTOKSET: OVTES ja KVTES

Mikä muuttui uudessa OVTESissä? OAJ:n neuvottelijat kertovat videolla, mitä uusi sopimuksesi tuo tullessaan. Lue lisää täältä.
Mikä muuttui varhaiskasvatusalan sopimuksissa? OAJ:n neuvottelija kertoo videolla, mitä uusi virka- tai työehtosopimuksesi tuo tullessaan. Lue lisää täältä.

MITÄ JÄSENMAKSULLA SAA?

OAJ vakuuttaa, virkistää, arvostaa, neuvottelee, kouluttaa, vaikuttaa, tuo yhteen, neuvoo, tuo turvaa ja puolustaa työntekijää.

Sinulla on ainakin10 syytä kuulua liittoon, ja alla olevasta videosta syitä versoo runsaasti lisää.

#KANNUSTUSRYHMÄ

"Haluan Suomen olevan maa, jossa kaikki pidetään mukana. Haluan, että puutumme ja välitämme, kun jotakuta työnnetään syrjään. Haluan, ettei Suomessa kiusata ketään."

- Sauli Niinistö. Tasavallan presidentti.

Jakakaa omat hyvät kokemukset kiusaamisen torjumisesta somessa tunnisteella #kannustusryhmä. Lue lisää asiasta täältä.

YS, YT JA KIKY

OAJ ja Joku roti -kampanja avaavat, mitä kilpailukykysopimuksen lisäämä yhteistyöaika sisältää. Alla olevat kuvat kertovat oleellisen tiiviisti. Jos haluat tutustua aiheeseen paremmin, tutustu kokonaiseen diaesitykseen aiheesta.

TARKKAILE VUOSISIDONNAISTA LISÄÄ!

Vuosisidonnaista lisää on haettava itse. Vuosisidonnaisen lisän saamisen ehtona on, että sitä haetaan kirjallisesti viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun oikeus lisään on syntynyt. Tutustu vuosisidonnaisen lisän muodostumiseen ja vuosiportaisiin tarkemmin täällä.

ROTI TV: AIMO AINEENOPETTAJA

Joku roti- kampanja herättelee OAJ:n jäsenistöä pitämään kiinni ydintehtävästään, keskustelemaan työtehtävistään ja huomioimaan myös sopimusasiat. Tutustu edunvalvonta-asioihin ja muihin ROTI-TV:n videoihin täältä.