OOPY:n historiaa

Suomen Kansakoulunopettajain Liitto perustettiin vuonna 1893. Jo viisi vuotta myöhemmin, 12.12.1898, liitto hyväksyi Orimattilan opettajayhdistyksen haaraosastokseen. Siis, Orimattilan opettajat olivat jo varhain valveutuneita seuraamaan liiton ohjenuoraa: ´Tavoitteina edistää hyvää kristillistä henkeä Suomen kansakoulunopettajakunnassa; vaikuttaa kunnan sekä yleisen että ammattisivistyksen korottamiseksi; levittää oikeaa käsitystä kansakoulun hyödyistä ja edullisuudesta sekä sen ohessa toimia kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi´. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ryhtyi toimimaan myös Orimattilan opettajayhdistys, aluksi harvalukuisten jäsenten voimin, mutta vuosien ja vuosikymmenten mittaan yhdistys täytti kunniakkaasti tehtävänsä opettajien henkisenä tukena, yhdistäjänä, ammatillisten virikkeiden antajana ja edunvalvojana. Toiminnasta ei puuttunut myöskään taistelumieltä silloin kun sitä kipeimmin tarvittiin.

Orimattila on laaja pitäjä, tänään kaupunki. Välimatkat ovat pitkät, mutta se ei ole ollut esteenä kokouksiin osallistumiselle. Kokouspaikka vaihtui koululta toiselle, näin tutustuttiin eri kyliin ja niiden toimintaan. Saattoivatpa kokoukset olla joskus kaksipäiväisiäkin, menihän osa ajasta matkustamiseen, ja keskusteltavaa oli paljon. Aiheita saatiin keskushallinnolta, mutta myös paikalliset asiat puhuttivat. Koulun ja sitä ympäröivän yhteiskunnan muutokset heijastuivat keskusteluihin. 1800-luvun lopun aiheina olivat mm keinot, joilla kansa saataisiin ymmärtämään ja suosimaan opetusta sekä koulua, iäisyysaatteen merkitys ihmishengen kehitykselle tässä maailmassa, välituntien tarkoitus, ruumiillisen rangaistuksen käyttö jne. Kun oppivelvollisuuslaki astui voimaan, puheenaiheeksi nousivat oppilaat, jotka eivät suorita koulutehtäviään, ja miten oppilaita voidaan kasvattaa sosiaalisuuteen. Uskonnon opetus herätti paljon keskustelua: kuuluiko se koulun vai kirkon, ts rippikoulun, tehtäviin?

Alusta lähtien nousivat keskusteluissa esille myös opettajien palkkakysymykset. Erityisen ahdistavaksi opettajat kokivat taloudellisen tilanteensa I maailmansodan aikana, kun elintarvikkeiden hinnat nousivat puolella, mutta opettajien palkka pysyi entisellään. Vuosina 1932-34 joutuivat opettajatkin toteamaan pula-ajan paineet: palkka laski 5 prosenttia.

Vuosikymmenten saatossa Orimattilan opettajayhdistyksessä on käyty vilkasta ajatusten ja tietojen vaihtoa, on kuunneltu esitelmiä, nähty näytetunteja, suunnattu katse tulevaisuuteen moniaita kertoja.

1950-luvulla otettiin kantaa valmisteilla olleeseen uuteen kansakoululakiin ja apukoulun tärkeyteen. 1970-luvulla toteutuneeseen peruskoulu-uudistukseen yhdistys otti kantaa jo vuoden 1967 vuosikokouksessaan.

Jäsenmäärä kasvoi kuudesta perustajajäsenestä vuoteen 1968 aina 81 jäseneeseen saakka. Siitä se hieman laski, mutta kun Orimattilan Opettajayhdistyksen taival päättyi 3.1.1977 pidetyssä kokouksessa yhdistyksen purkuun ja uuden Orimattilan Opettajien Ammattiyhdistyksen perustamiseen, jäsenmäärä lähti nousuun, liittyiväthän samaan ammattiyhdistykseen myöskin muut opetusalalla toimivat kuin vain kansakoulunopettajat.

Tänä päivänä (tilanne 2.9.2018) Orimattilan OPY ry on 192:n jäsenen yhdistys, joka pyrkii toimimaan aktiivisesti jäsenistönsä parhaaksi. Olosuhteet reilun sadan vuoden aikana ovat muuttuneet, mutta osin puidaan samojakin ongelmia kuin 100 vuotta sitten.

Tiedot kirjasta "Opintiellä Orimattilassa" toim. Alli Hosiaisluoma-Karppinen ja Mauno Suutari. Tekstiä viimeksi muokattu 2006.

Suomen Kansakoulunopettajain Liitto perustettiin vuonna 1893. Jo viisi vuotta myöhemmin, 12.12.1898, liitto hyväksyi Orimattilan opettajayhdistyksen haaraosastokseen. Siis, Orimattilan opettajat olivat jo varhain valveutuneita seuraamaan liiton ohjenuoraa: ´Tavoitteina edistää hyvää kristillistä henkeä Suomen kansakoulunopettajakunnassa; vaikuttaa kunnan sekä yleisen että ammattisivistyksen korottamiseksi; levittää oikeaa käsitystä kansakoulun hyödyistä ja edullisuudesta sekä sen ohessa toimia kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi´. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ryhtyi toimimaan myös Orimattilan opettajayhdistys, aluksi harvalukuisten jäsenten voimin, mutta vuosien ja vuosikymmenten mittaan yhdistys täytti kunniakkaasti tehtävänsä opettajien henkisenä tukena, yhdistäjänä, ammatillisten virikkeiden antajana ja edunvalvojana. Toiminnasta ei puuttunut myöskään taistelumieltä silloin kun sitä kipeimmin tarvittiin.
Orimattila on laaja pitäjä, tänään kaupunki. Välimatkat ovat pitkät, mutta se ei ole ollut esteenä kokouksiin osallistumiselle. Kokouspaikka vaihtui koululta toiselle, näin tutustuttiin eri kyliin ja niiden toimintaan. Saattoivatpa kokoukset olla joskus kaksipäiväisiäkin, menihän osa ajasta matkustamiseen, ja keskusteltavaa oli paljon. Aiheita saatiin keskushallinnolta, mutta myös paikalliset asiat puhuttivat. Koulun ja sitä ympäröivän yhteiskunnan muutokset heijastuivat keskusteluihin. 1800-luvun lopun aiheina olivat mm keinot, joilla kansa saataisiin ymmärtämään ja suosimaan opetusta sekä koulua, iäisyysaatteen merkitys ihmishengen kehitykselle tässä maailmassa, välituntien tarkoitus, ruumiillisen rangaistuksen käyttö jne. Kun oppivelvollisuuslaki astui voimaan, puheenaiheeksi nousivat oppilaat, jotka eivät suorita koulutehtäviään, ja miten oppilaita voidaan kasvattaa sosiaalisuuteen. Uskonnon opetus herätti paljon keskustelua: kuuluiko se koulun vai kirkon, ts rippikoulun, tehtäviin?
Alusta lähtien nousivat keskusteluissa esille myös opettajien palkkakysymykset. Erityisen ahdistavaksi opettajat kokivat taloudellisen tilanteensa I maailmansodan aikana, kun elintarvikkeiden hinnat nousivat puolella, mutta opettajien palkka pysyi entisellään. Vuosina 1932-34 joutuivat opettajatkin toteamaan pula-ajan paineet: palkka laski 5 prosenttia.
Vuosikymmenten saatossa Orimattilan opettajayhdistyksessä on käyty vilkasta ajatusten ja tietojen vaihtoa, on kuunneltu esitelmiä, nähty näytetunteja, suunnattu katse tulevaisuuteen moniaita kertoja.
1950-luvulla otettiin kantaa valmisteilla olleeseen uuteen kansakoululakiin ja apukoulun tärkeyteen. 1970-luvulla toteutuneeseen peruskoulu-uudistukseen yhdistys otti kantaa jo vuoden 1967 vuosikokouksessaan.
Jäsenmäärä kasvoi kuudesta perustajajäsenestä vuoteen 1968 aina 81 jäseneeseen saakka. Siitä se hieman laski, mutta kun Orimattilan Opettajayhdistyksen taival päättyi 3.1.1977 pidetyssä kokouksessa yhdistyksen purkuun ja uuden Orimattilan Opettajien Ammattiyhdistyksen perustamiseen, jäsenmäärä lähti nousuun, liittyiväthän samaan ammattiyhdistykseen myöskin muut opetusalalla toimivat kuin vain kansakoulunopettajat.
Tänä päivänä Orimattilan OPY ry on 160:n jäsenen yhdistys, joka pyrkii toimimaan aktiivisesti jäsenistönsä parhaaksi. Olosuhteet reilun sadan vuoden aikana ovat muuttuneet, mutta osin puidaan samojakin ongelmia kuin 100 vuotta sitten.
Tiedot kirjasta "Opintiellä Orimattilassa" toim. Alli Hosiaisluoma-Karppinen ja Mauno Suutari