KUNTAVAALIT 2021

Isot asiat päätetään lähellä sinua. Alla Oopyn kuntavaalien infovideo. Katso, miten olet koulutusmyönteinen ehdokas.

OAJ on julkaissut kuntavaalitavoitteensa keväälle 2021. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Isot asiat päätetään lähellä sinua! Lue lisää mm. hyvän kuntapäättäjän kriteereistä täältä.

OPPIVELVOLLISUUDEN PIDENTÄMISEEN LIITTYVÄT OAJ:N KESKEISET TAVOITTEET

Pikkukunnat kuihtuvat – OAJ: ratkaisuja tehtävä lasten ehdoilla

Joka kolmannessa Suomen kunnista syntyy vuodessa alle 25 lasta. Kuinka turvataan kaikille laadukas koulutus? OAJ:n Olli Luukkainen toteaa, että helppoja ratkaisuja ei ole. Ratkaisuja kuitenkin tarvitaan, ja ne pitää tehdä lasten ehdoilla.

Lue lisää täältä.

Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille – OAJ:n 11 ehdotusta

Hallitus uudistaa jatkuvaa oppimista sekä parlamentaarisesti että kolmikantaisesti. OAJ kannattaa uudistusta, mutta muistuttaa, että uudistukseen on taattava riittävästi resursseja. Tutustu OAJ:n 11 ehdotukseen, joiden avulla jatkuvan oppimisen uudistus saadaan maaliin.

MITÄ PISA-TUTKIMUKSEN TULOKSET KERTOVAT SUOMALAISESTA PERUSKOULUSTA?

HEI PÄÄTTÄJÄMME! KATSOKAA TÄNNE!

OPPIVELVOLLISUUS UUDISTUU

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. Lue mitä OAJ pitää uudistuksessa tärkeänä?

KOULUTUS ON TULEVAISUUSINVESTOINTI

OAJ näkee koulutuksen investointina tulevaisuuteen. Siksi koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa ja olemassa olevat resurssit käyttää viisaasti, jotta niiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman paljon uutta osaamista ja hyvinvointia. Lue lisää OAJ:n näkemyksestä.

11 RATKAISUA JATKUVAAN OPPIMISEEN

OAJ kannattaa maan hallituksen pyrkimystä uudistaa jatkuva oppiminen. Olennaista on varata uudistuksen toteuttamiseen riittävät resurssit. Tutustu OAJ:n 11 ehdotukseen, joiden avulla jatkuvan oppimisen uudistus saadaan maaliin.

SIVISTYS ON KUNNAN PÄÄTEHTÄVÄ

Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. OAJ tarjoaa kuntapäättäjille välineitä kuntapalveluiden kehittämiseen.

REITTIOPAS KUNTAPÄÄTTÄJÄLLE

Arvoisa tuore kuntapäättäjä! Tälle sivulle on koottu tietoja, joiden avulla kehität kuntasi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimintaa.

Kunnan tehtävänä on huolehtia lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut lisäävät kunnan veto voimaisuutta. Kuntapäättäjänä olet vastuussa kasvatuksen ja koulutuksen laadusta ja sen arvioinnista. Tutustu työrauhaesitteeseen tästä linkistä!

Miten varmistetaan oppimiselle ja koulunkäynnille riittävä tuki? Tutustu oppimisen tukipilareihin tästä linkistä!

Toimiva ja aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö on itsestään selvä osa koulujen arkea. Lapselle on tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita hänen koulustaan ja koulunkäynnistään. Uusi opetussuunnitelma vahvistaa entisestään kodin ja koulun yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta. Koulukielen sanaston avaa, miten kouluissa opiskellaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tutustu koulukieleen tästä linkistä!

OPINTOPOLKU UUSIKSI! Tutustu OAJ:n oppilvelvollisuusmalliin

AJANKOHTAISTA KOULUTUSPOLITIIKKAA

OAJ:n ja Turun yliopiston sisäilmatutkimus 2017: Neljällä kymmenestä terveyshaittoja, ongelmat pahimpia 1970-luvun rakennuksissa

Suomalaisen koulurakentamisen heikko laatu, kehnosti tehdyt korjaukset, rakennusten ylläpidon puutteet ja riittämätön ilmanvaihto näkyvät selvästi OAJ:n ja Turun yliopiston tekemässä laajassa sisäilmatutkimuksessa. Tutkimuksen lähes 5 000 vastaajasta 85 % ilmoitti, että omalla työpaikalla on sisäilmaongelma. Noin 40 %:lle vastaajista on aiheutunut terveydellistä haittaa sisäilmatekijöistä. Eniten haittoja on 1960–1980-lukujen rakennuksissa työskentelevillä. Vain vajaa 30 % kyselyyn vastanneista kokee jaksavansa nykyisessä työssään erittäin todennäköisesti eläkeikään asti.

Lue tämä uutinen kokonaan täältä.

Lataa tutkimuksen tiivistelmä tästä.

Lataa koko tutkimus tästä.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti helmikuussa 2017 professori Kirsti Karilan, Helsingin varhaiskasvatusjohtajan Satu Järvenkallaksen ja tutkimusjohtaja Tuomas Kososen selvittämään muun muassa sitä, mitä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen ja tarvittavan osaamisen ylläpito vaativat. Tuloksena on ilmestynyt Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta. OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi poimi tiekartasta seitsemän plussaa.

Plussat

  1. Lisää lastentarhanopettajia
  2. Kelpoisuudet nostettava maisteritasolle
  3. Pysyvä täydennyskoulutusjärjestelmä
  4. Varhaiskasvatuslain päivittäminen
  5. Jokaiseen lapsiryhmään vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja
  6. Maksujärjestelmän uudistaminen
  7. Lisää tietoa vanhemmille

Lue koko uutinen täältä.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan löydät kokonaan täältä.