Alueasiantuntija

Alueasiamies toimii alueen yhdistysten tukena. OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen alueasiamies 1.8.2018 alkaen Marko Varjos, alueasiamies@oajpaijathame.fi

Alueasiamiehen toimenkuva koostuu seuraavasta kolmesta päätehtävästä:

1. Sopimusedunvalvoja

  • palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen
  • suuret linjat – ei yksityiskohtaisia sopimustulkintoja (kokonaisnäkemys edunvalvonnasta)
  • YT-toimijoiden tukihenkilö alueella

2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja

  • seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa asioissa
  • yhteydenpito toiminta-alueen yhteistyötahoihin

3. OAJ:n edustaja alueella

  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa
  • osallistuu alueellaan järjestettävään koulutustoimintaan
  • pitää yhteyttä alueensa muiden järjestöjen edustajiin