VUOSISIDONNAINEN LISÄ

Tarkkailethan työvuosiesi täyttymistä. Vuosisidonnaista lisää on haettava itse.

Vuosisidonnaisen lisän saamisen ehtona on, että sitä haetaan kirjallisesti viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun oikeus lisään on syntynyt. Vuosisidonnaiseen lisän muodostumisesta tarkemmin täällä.

Huom.! Vuosisidonnaisten lisien painoarvoa vähennetään 1.12.2018 poistamalla 8 vuoden lisästä 1 prosenttiyksikkö. Kyseisille opettajaryhmille suunnataan samalla 1 prosentin palkankorotus.

Rehtoreilla ja apulaisrehtoreilla vuosisidonnaiset lisät ja palkankorotus prosentit ovat:

10 vuotta 5 %, 15 vuotta 5 % 20 vuotta 10 %

Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopetuksen opettaja päätoiminen tuntiopettaja:

5 vuotta 4 % 8 vuotta 4 % 10 vuotta 6 % 15 vuotta 6 % 20 vuotta 6 %

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viranhaltija:

5 vuotta 2 % 8 vuotta 4 % 10 vuotta 5 % 15 vuotta 11 %

Esiluokanopettaja ja vastaava päätoiminen tuntiopettaja (OVTES):

5 vuotta 6 % 8 vuotta 4 % 10 vuotta 9 % 15 vuotta 6 % 20 vuotta 6 %

Lukion/ aikuislukion aineenopettaja ja päätoiminen tuntiopettaja:

5 vuotta 6 % 8 vuotta 3 % 10 vuotta 10 % 15 vuotta 4 % 20 vuotta 6 %

Tutustu myös tarkemmin kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) ja kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).