Oopy on OAJ:n alainen, orimattilalainen opetusalan yhdistys, jonka jäsenistö koostuu laskentarhan-, perusopetuksen ja lukion opettajista. Jäsenmäärä on noin 150 ja järjestäytymisaste on 95 % luokkaa.
Edunvalvontatehtävän lisäksi yhdistys tukee jäsenistönsä työssäjaksamista erilaisten kulttuuri- yms. tilaisuuksien muodossa.
Vuosikello selventää OOPY:n toimintaa vuositasolla.

vuosikello.gif