Työsuojelu

Työelämän laatua arvioidaan mm. kysymyksillä, jotka koskevat

  • fyysistä työympäristöä (ergonomia, työtilojen terveellisyys ja turvallisuus, siisteys ja ympäristö)
  • sosiaalista työympäristöä  (arvostus, kohtelu, johtaminen ja työilmapiiri)
  • psyykkistä työympäristöä (työhyvinvointi, motivaatio ja viihtyminen)
  • työmäärän sopivuutta
  • työntekijän kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • palvelussuhdeturvaa.

Työnantajan hyvällä henkilöstöpolitiikalla lisätään työelämän laatua ja toiminnan tuloksellisuutta.

Ongelmatapauksista tulee kertoa omalle esimiehelle. Luottamusmiehet toimivat yhteistoiminta-asioissa, ja työsuojelun yhteistoiminnasta tietää työsuojeluvaltuutettu. Heiltä saa myös neuvoja ja toimintaohjeita tilanteiden ratkaisemiseksi.